Thông báo của Chi cục Thuế Thành phố về tổ chức tuần lễ "Lắng nghe ý kiến người nộp thuế"

<div style="text-align: justify;"><strong>Để góp phần tháo gỡ và giải quyết những khó khăn cho người nộp thuế (NNT) trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hướng đến ngày doanh nhân Việt Nam năm 2013 (ngày 13/10/2013), Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ tổ chức tuần lễ “<em>Lắng nghe ý kiến người nộp thuế</em>” từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013. Nội dung <a href="/Portals/0/Vanbanthue/TB to chuc lang nghe NNT.doc">thongbao</a></strong><br /> <strong></strong><br /> </div>Tin liên quan