Thống kê nợ NQD khối hộ trên địa bàn thành phố

<p style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố vừa công bố bảng thống kê nợ NQD khối hộ đến ngày 30/9/2013 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tải <a href="/Portals/0/Vanbanthue/BC No.xls">bangthongke</a></strong></p> <div style="text-align: justify;"><br /> </div>
Tin liên quan