Khai thuế qua mạng điện tử

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có <a href="/Portals/0/Vanbanthue/540-CCT KK khai thue qua mang dien tu.pdf">công văn số 540/CCT-TTHT</a> ngày 04/9/2014 về việc khai thuế qua mạng điện tử. Việc kê khai thuế qua mạng điện tử mang lại lợi ích thiết thực cho Doanh nghiệp là có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet. Xem thêm <a href="/Portals/0/Vanbanthue/5209-3100-TCT-CNTT Day manh khai thue qua mang theo chi dao cua TTg CP.PDF">Công văn 3100/TCT-CNTT</a>, <a href="/Portals/0/Vanbanthue/CV-3291-TCT-CNTT Trien khai mo rong khai thue qua mang....pdf">Công văn 3291/TCT-CNTT</a> của Tổng cục Thuế, <a href="/Portals/0/Vanbanthue/CV 1383-UBND-VP.pdf">Công văn số 1383/UBND-VP</a> của UBND thành phố Tam Kỳ về khai thuế qua mạng.<br /> <br /> </strong></div>

Tin liên quan