Xã Tam Thanh hội nghị chuyên đề xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 15.5, Đảng bộ xã Tam Thanh tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tam Kỳ ông Trần Nam Hưng đến dự.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Đến thời điểm hiện tại, Tam Thanh đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng tính bền vững chưa cao như: tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 16 về văn hóa, tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh. Do đó, trong thời gian tới Tam Thanh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, đồng thời phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020. Trong đó đặt mục tiêu xây dựng thành công 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng mỗi năm 10%, không còn hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, xã sẽ nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM khác đảm bảo theo quy định của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Hội nghị đã đưa ra những giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu đề ra như: phân công từng cán bộ, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện những chỉ tiêu cụ thể; đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 trước khi triển khai thực hiện.

Tin liên quan