UBND phường Phước Hòa tổ lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và phát quà Quốc tế thiếu nhi 01/6

Lúc 19 giờ, ngày 28/5, tại UBND phường tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Tham dự lễ có bà Phan Thị Lưu – Chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ; Ông Mai Hồng Sanh - TUV – BT Đảng ủy; ông Trần Đình Sửu – PBT Đảng ủy – CT HĐND, TT HĐND - UBND – UBMTTQVN, các trưởng ban, ngành, hội liên quan của phường cùng đông đảo học sinh và nhân dân của phường.

Tại đây ông Phạm Hồng Tài – PCT UBND phường, phát động tháng hành động vì trẻ em, ông cho rằng nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong Tháng Hành động vì trẻ em là các ngành, hội, đoàn thể và BND, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về Luật Trẻ em; chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.