Từ 1-1-2021: Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương hưu

(NLĐO) - Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, từ 1-1-2021, hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ.

Điều 8 Nghị định 135/2020 nêu rõ, các quy định về lương hưu sẽ hết hiệu lực từ 1-1-2021 gồm:

- Quy định về điều kiện hưởng lương hưu nêu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP . Đó là "người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội".

- Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015;

- Quy định về chế độ hưu trí với người lao động nêu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 115/2015;

- Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015 về điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện. Đó là quy định "người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này