Nhà đầu tư nước ngoài hài lòng về môi trường đầu tư của Quảng Nam

Ngoài hỗ trợ về hạ tầng, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đang được tỉnh Quảng Nam cải cách mạnh, các thủ tục hành chính đều rút gọn và cắt giảm về thời gian.


Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng Quảng Nam là 1 trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung về tốc độ tăng trưởng. Thu hút vốn đầu tư vào Quảng Nam tiếp tục tăng. Để giữ vững tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ số, cải thiện môi trường đầu tư.

Người dân, doanh nghiệp được theo dõi việc giải quyết kiến nghị phản ánh của mình qua Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam.

Tin liên quan