Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại xã Tam Phú

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại xã Tam Phú.

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-TKTr ngày 15 tháng 6 năm 2021 về kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam kỳ năm 2021, ngày 30/7/2021, Tổ kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của UBND thành phố Tam Kỳ do ông Trần Tiến Vinh - Trưởng Phòng Tư pháp làm Tổ trưởng, cùng các thành viên đại diện cho các cơ quan Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội quy tắc đô thị thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại xã Tam Phú.
 Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, UBND xã Tam Phú đã thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đã tiến hành xử phạt 55 trường hợp (lĩnh vực đất đai 11 trường hợp; an ninh, trật tự 44 trường hợp); việc chấp hành các quyết định xử phạt khá tốt, trong đó: đã chấp hành toàn bộ: 39 quyết định, đã chấp hành một phần: 8 quyết định; tuy nhiên vẫn còn 08 quyết định chưa thi hành.
Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị khẩn trương khắc phục các thiếu sót trong thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, kịp thời đề xuất cưỡng chế những trường hợp có hành vi lấn chiếm đất đai và chưa thi hành. 
Theo kế hoạch Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra  01 phường và 2 phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố trong việc thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Tin liên quan