Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-TKTr ngày 15 tháng 6 năm 2021 về kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam kỳ năm 2021, ngày 13/8/2021, Tổ kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật của UBND thành phố Tam Kỳ do ông Trần Tiến Vinh - Trưởng Phòng Tư pháp làm Tổ trưởng, cùng các thành viên đại diện cho các cơ quan Đội quy tắc đô thị, Thanh tra thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.
Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tham mưu và thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã đề xuất UBND thành phố tiến hành xử phạt 18 trường hợp. Ttrong đó: đã chấp hành toàn bộ: 01 quyết định, chấp hành một phần: 8 quyết định; tuy nhiên vẫn còn 09 quyết định chưa thi hành

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi và đề nghị khẩn trương khắc phục một số tồn hại, hạn chế trong thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại phòng Tài nguyên và Môi trưởng, kịp thời đề xuất cưỡng chế những trường hợp có hành vi lấn, chiếm đất đai và chưa thi hành. 
Theo kế hoạch Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra  02 xã, phường thuộc UBND thành phố trong việc thi hành pháp luật về chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Nghiêu Thống-Phòng Tư pháp

Tin liên quan