Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII

Chiều ngày 18.8, đồng chí Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp liên tịch HĐND – UBND – UBMTTQVN thành phố đánh giá kết quả thực hiện kỳ họp thứ 2, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XII.