HĐND thành phố giám sát công tác tiếp công dân

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND thành phố Tam Kỳ khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chiều ngày 24.8, Bà Đặng Thị Phú Hoa - Trưởng Ban pháp chế, HĐND thành phố Tam Kỳ đã có buổi giám sát Ban Tiếp công dân thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2021.