Các trường học tập trung chống bão số 5

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố Tam Kỳ về việc ứng phó với cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Conson), ngay trong chiều 11.9, các trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã cho học sinh học ca chiều nghỉ học. Đồng thời bố trí nhân viên cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân địa phương thực hiện chèn chống mái tôn, mái ngói và cây xanh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.