Ban chỉ huy Quân sự Tam Kỳ sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó bão số 5

Là lực lượng chính trong công tác ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng về người và phương tiện để ứng phó bão số 5. Trong đó đơn vị đã tổ chức 2 đội cơ động. Gồm 1 đội cơ động đường thủy với 10 cán bộ chiến sĩ và 1 đội cơ động đường bộ gồm 10 cán bộ chiến sĩ. Về phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng 2 ca nô, 2 xe cơ động, nhiều phương tiện vật chất đảm bảo khác như máy nổ, máy cưa, máy cắt…Các lực lượng dân quân ở cơ sở cũng được huy động 100% quân số sẵn sàng ứng phó bão số 5. Trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị cũng đã tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng toàn thành phố.

Chuẩn bị 2 ca nô cho đội cơ động đường thủy
Chuẩn bị 2 ca nô cho đội cơ động đường thủy

Tin liên quan