Các địa phương trực sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5

Sáng ngày 11.9, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố họp trực tuyến với Ban chỉ đạo 13 địa phương triển khai biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Conson). Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chủ trì cuộc họp.