Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ biên soạn và phát hành Tờ gấp: Một số quy định về xử lý hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ biên soạn và phát hành Tờ gấp: Một số quy định về xử lý hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tuyên truyền một số quy định xử lý hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 , Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ  biên soạn và phát hành Tờ gấp: Một số quy định về xử lý hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Tư pháp thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.   

to gap dich benh.pdf

Tin liên quan