Phường Tân Thạnh quản lý, vận hành tốt các công trình thiết chế văn hóa trên địa bàn

Chiều ngày 15.9, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Duy Ân đã chủ trì buổi làm việc giữa đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XII, một số phòng, ban, ngành liên quan của thành phố với UBND phường Tân Thạnh về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa – thể thao trên địa bàn.