Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid 19 đến với toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid 19 đến với toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều ca mắc mới, phức tạp lây lan trong cộng đồng, để nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc đồng hành cùng chính quyền về phòng, chống dịch bệnh cũng như giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo mọi người dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời nhằm kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
Trong thời gian qua Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ đã có nhiều biện pháp trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Trên tinh thần để pháp luật đến với người dân được đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng ngoài công tác chỉ đạo để chính quyền cơ sở tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, Phòng Tư pháp thành phố cũng thường xuyên đăng tải các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh trên cổng thông tin điện tử của Phòng, đồng thời chủ động in và cấp phát hơn 1.000 tờ gấp về các quy định của pháp luật đối với việc xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh để các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cũng như cấp phát trực tiếp đến tay người dân trên địa bàn, qua đó nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cũng như đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh.

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, qua đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật sẽ góp phần cùng các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh covid – 19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và đối với dân tộc trong những lúc khó khăn như hiện nay.

Xuân Diễm


Tin liên quan