Địa điểm lưu trú

Địa điểm lưu trú

1

- KS Lê Dung (***)

32 Trần Phú, TP Tam Kỳ. ĐT: 2.248888

15

20

15

430.000

640.000

2

- KS Trâm Oanh (**)

108 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ.

ĐT: 3.815686

13

9

1

400.000

600.000

3

- KS  Vĩnh Khánh (**)

37-38 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ.

ĐT: 3.845588

10

06

04 phòng Vip (750.000 đ)

350.000

450.000

4

- KS Anh Huy (**)

20-22 Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ.

ĐT: 3.811919

10

10

0

350.000

450.000

5

- KS Hùng Vương (**)

284 Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

ĐT: 3.825712

12

15

 

390.000

490.000

6

- KS My My (**)

Lô A1-A2 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.813346

10

17

 

350.000

450.000

7

- KS Đông Á (*)

540 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ. ĐT:

12

24

 

220.000

320.000

8

- KS Ánh Tuyết (*)

Lô A7 -8 Nguyễn Văn Trỗi, Tam Kỳ. ĐT: 3.811460

11

15

 

220.000

320.000

9

- VietChărm Resort (Đạt tiêu chuẩn)

Duy Tân, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.819080

5

10

 

250.000

350.000

10

- KS Hương Sưa

241 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.822226

4

32

 

250.000

350.000

11

- KS Newlife

142 Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.825789

6

21

 

250.000

350.00

12

- KS Hoàng Ngọc (Đạt tiêu chuẩn)

52 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.813525

17

13

6 (phòng 3 giường, 350.000đ)

200.000

300.000

13

KS Thủy Anh

Cơ sở 1: 78 Nguyễn Văn Trỗi. ĐT: 3.810538

 

12

 

 

200.000-250.000

  

Cơ sở 2: 74 Hùng Vương, TP Tam Kỳ

ĐT: 3.858686

2

10

 

350.000 (Vip)

250.000

14

KS Song Bảo

167 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ. ĐT: 3.834369

3

8

 

200.000

300.000

Tin liên quan