Di tích lịch sử - văn hoá Tứ bàn Tiền hiền Tự Sở

Di tích lịch sử văn Hoá Tứ bàn Tiền hiền tự Sở tọa lạc tại khối phố 5 phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ.

Tứ Bàn Tiền Hiền Tự Sở là ngôi đền thờ Thất Phái (7 dòng họ đã có công khai phá lập nên vùng đất này), đến nơi đây an cư lạc nghiệp và thành lập nên  ngôi làng lấy tên là Bàn Thạch, qui tụ những người dân có nguồn gốc từ Nghệ An, Thanh Hóa theo đường di dân của các triều đại phong kiến, theo đường bộ, đường thủy từ thời Hồ Hán Thương (1402) đến cuộc thân chinh bình định Chiêm Thành của Vua Lê Thánh Tông (1471) và cuộc di dân vào Đàng trong của Chúa Nguyễn Hoàng. Truyền tụng theo 4 câu thơ mà nhân dân trong vùng ai cũng nhớ:

                             Hồ, Nguyễn, Trần, Quỳnh, Đỗ, Đinh, Lê

                             Đồng hướng nam du, hội nhất tề

                             Lộ khai lưu hậu truyền tôn tứ

                             Kiết thành tất đạt cảnh tân quê.

          Mỗi năm, nhân dân trong vùng tổ chức cúng đền 2 lần vào ngày 13 đến 15 tháng giêng (gọi là Lệ Xuân ) và ngày 13 đến 15 tháng 8 (gọi là Lệ Thu). Từ khi ảnh hưởng của phong trào Cách Mạng thế giới (Cách Mạng tháng 10 Nga thành công)… Sự ra đời của Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhân dân đứng lên chống thực dân, phong kiến. Tứ bàn tiền hiền tự sở nơi đây Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập ở Tam Kỳ” vào tháng 5/1930 gồm 3 đồng chí: Hồ Bằng (Quang), Phan Kỉnh (Phán), Tư Định. Đồng chí Tư Định làm bí thư đến tháng 7 năm 1930 chi bộ kết nạp thêm 2 đồng chí: Khưu Thúc Cự và Hồ Đắc Thành.

Với những ý nghĩa đó Tứ Bàn Tiền Hiền Tự Sở là một trong những di tích lịch sử - văn hóa của nhân dân Tam Kỳ, là nơi tưởng nhớ các bậc Tiền nhân đã có công khai cơ, lập nghiệp tạo nên vùng đất có tên gọi là “Vạn Bàn Thạch” từ đầu thế kỷ XV. Đây là nơi ghi dấu chi bộ đã được thành lập lãnh đạo nhân dân địa phương đấu tranh chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ.

 

Di tích lịch sử - văn hoá Tứ bàn Tiền hiền Tự Sở Cổng tam quan nhìn từ ngoài vào
Di tích lịch sử - văn hoá Tứ bàn Tiền hiền Tự Sở    Cổng tam quan nhìn từ trong sân

Tin liên quan