Di tích lịch sử Bãi Sậy Sông Đầm

Tọa lạc tại thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng. Bãi Sậy Sông Đầm là một vùng đầm nước rộng lớn được hình thành từ thời xa xưa với diện tích tự nhiên khoảng 180 ha, mực nước sâu trung bình 1,6m. Trong đó, riêng Bãi Sậy là 40 ha, ban đầu người dân trong vùng gọi là Vũng Tràm.

Bãi Sậy trông giống như cái dều phình ra của dòng sông Đầm, nước chảy hiền hoà, có nhiều nguồn lợi thuỷ sản phong phú lắm cá nhiều tôm và các loại chim cư trú trong Đầm. Do địa hình phức tạp lau sậy um tùm nên ai muốn đi vào bên trong Bãi Sậy phải là người am hiểu và thông thạo địa hình có thể dùng ghe nhỏ chống sào men theo những lối mòn vào bên trong Bãi Sậy. Với địa hình thâm u, nên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ xâm lược nhân dân địa phương các thôn, xã vùng Đông Tam Kỳ đã lợi dụng căn cứ Bãi Sậy kết hợp với Địa đạo Kỳ Anh che giấu cho các đơn vị vũ trang, du kích, quân chủ lực V12, V18 và đơn vị đặc công E70, 72, 74 đã ém quân an toàn và tập kết chuẩn bị lực lượng tiến công đánh vào các cứ điểm của địch như An Hà, Núi Cấm, tỉnh đường Quảng Tín mở rộng vùng giải phóng kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, binh vận làm mất nhuệ khí quân thù góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào ngày 24/3/1975.

                      

Bãi Sậy Sông Đầm               
 Du kích Sông Đầm  
Chiều trên Sông Đầm
 

                                                              

                                 

                  

                       

 

Tin liên quan