Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý III.2021

Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý III.2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tư pháp quý 3/2021 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2021, chiều ngày 14/10/2021, phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tiến hành họp trực báo với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, phường. Đ/c Trần Tiến Vinh - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì hội nghị.
 

Trong quý III/2021, tình hình dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện mục tiêu kép “

Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch

”, ngành Tư pháp thành phố bám sát Kế hoạch của Sở Tư pháp, Nghị quyết của Thành ủy, Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 phê duyệt kế hoạch số 07/KH-TP ngày 06/01/2021 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác tư pháp, với quyết tâm cao đã tạo sự chuyển biến và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực như: công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật, chất lượng thẩm định văn bản được nâng lên ...thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan Tư pháp; đồng thời công tác phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật tiếp tục tổ chức tại các xã, phường, trường học; các thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện ở mức độ 3, 4; công tác trợ giúp pháp lý được tăng cường góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đến nay, đội ngũ công chức làm công tác tư pháp xã, phường được chú trọng củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng về đạo đức công vụ và kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi hội nghị đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm giải quyết các sự việc phát sinh thực tiễn trong công tác Tư pháp. Kết thúc buổi hội nghị, Lãnh đạo phòng Tư pháp đã công bố và biểu dương thành tích của các đơn vị dẫn đầu trong phòng trào thi đua và trao thưởng cho đơn vị xã Tam Thanh, đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua quý 2/2021 và đơn vị phường An Mỹ đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua quý 3/2021.

Tin liên quan