Báo cáo về khai thác hiệu quả dữ liệu cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện – Kinh nghiệm xây dựng Chiến lược và thực thi của Anh, Singapore và Bài học cho Việt Nam.

Tham luận Năng lực ‘Dữ liệu’ nhìn từ DTI: Hướng tới khai thác Dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số toàn diện Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam trình bày.

Giá trị Dữ liệu – Nhìn từ chống dịch Covid
• Truy vết, khai báo;
• Lập kế hoạch; ra quyết định chống dịch
• Thủ tục hành chính phục vụ vận hành kinh tế – xã hội (Di chuyển; cung cấp hỗ trợ xã hội – cứu trợ) 
Câu hỏi đặt ra
• Dữ liệu có được trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử; Đô thị thông minh triển khai trong thời gian vừa qua phục vụ được gì cho những mục tiêu đó ?
• Dài hạn: Sử dụng dữ liệu như thế nào? 
Bài học kinh nghiệm: cơ chế tài chính và tầm nhìn
• Giải pháp công nghệ về dữ liệu – ‘tiến trình’ chứ không phải là phần mềm đóng gói
• Tầm nhìn về giá trị ‘dữ liệu’ và chiến lược khai thác tối ưu hoá 
 TẢI BÀI THAM LUẬN TẠI ĐÂY

Tin liên quan