Báo cáo về thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Tham luận Thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 do Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày

Cách làm mới

• Làm trên nền tảng, đồng bộ
• Tiết kiệm thời gian, chi phí
• CPS sẵn sàng dẫn dắt CĐS (KTS, XHS) 
 TẢI BÀI THAM LUẬN TẠI ĐÂY

Tin liên quan