Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số từ cấp xã, phường, thị trấn

Sáng ngày 12/10, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp để nghe báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay đã có 14/18 huyện thành lập Ban chỉ đạo chuyển đối số; 18/18 huyện ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2021; 03 địa phương ban hành Đề án ứng dụng CNTT giai đoạn 2021 2025 trình HĐND huyện thông qua. Ngày 27/9/2021, huyện Duy Xuyên khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC huyện.

15/15 xã thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021 đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; đã thực hiện khảo sát hiện trạng hạ tầng số và chính quyền số. 

Hiện nay đã cấu hình thêm mới 20 biểu mẫu báo cáo, trong đó có 17 biểu báo cáo có đầy đủ số liệu, 03 báo cáo các huyện đang cập nhật dữ liệu. Các Sở đã xây dựng biểu mẫu báo cáo phục vụ họp thường kỳ trên hệ thống IOC, như: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Có tổng 13.185 lượt cài đặt Smart Quảng Nam, tương đương tỷ lệ cài đặt là 5%/tổng số smart phone của tỉnh. 

Tổng số cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và dự kiến xây dựng theo các Đề án, kế hoạch của tỉnh là 52 CSDL, trong đó có 15 CSDL dự kiến triển khai trong thời gian tới. 

Thực hiện Kế hoạch số 4082/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh, thời gian qua, Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm VHTT các địa phương tiếp tục thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã kiến nghị xung quanh vấn đề triển khai xây dựng, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành; đẩy mạnh việc cung cấp DVC TT, có các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng DVC TT; tăng cường cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam trên điện thoại thông minh. Rà soát các nội dung thông tin hiện đang cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Nam để thường xuyên góp ý, đề xuất bổ sung các thông tin, dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, Ban, ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Smart Quảng Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Quyết định, văn bản, hướng dẫn của tỉnh về chuyển đổi số; phải quan tâm thực hiện từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên. Vào cuộc mạnh mẽ thực hiện số hóa dữ liệu, đồng thời chú trọng về cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Sở TT&TT và Sở Nội Vụ cung cấp phần mềm để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi số;…

Tin liên quan