Tam Kỳ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC và triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 10.9, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025, hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh chủ trì hội nghị.

Theo công bố Chỉ số cải cách hành chính của năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ đạt 84,79 điểmtăng 5.1 điểm so với năm 2019, xếp 1/18 huyện, thị xã, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2019; cao hơn so với mức trung bình của tỉnh là 8,27%. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố đã có nhiều nỗ lực, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2020 cho thấy các lĩnh vực tăng điểm, tăng bậc như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. 

Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan chuyên môn chia làm 3 nhóm: Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số CCHC từ 85% trở lên gồm 7 cơ quan; Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số CCHC từ 75% đến dưới 85% có 2 cơ quan và nhóm thứ ba, đạt Chỉ số CCHC từ 60% đến dưới 75% có 3 cơ quan. Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường gồm 2 nhóm: đạt Chỉ số CCHC từ 85% trở lên có 9 địa phương: Hòa Thuận, An Sơn, Tân Thạnh, Trường Xuân, An Mỹ, An Xuân, Hòa Hương, Tam Ngọc, Phước Hòa và nhóm đạt Chỉ số CCHC từ 75% đến dưới 85% gồm Tam Thanh, Tam Phú, An Phú, Tam Thăng. Trong đó, phường Hòa Thuận xếp vị trí thứ nhất về chỉ số CCHC UBND các xã, phường.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh đề nghị các địa phương, phòng ban, đơn vị tiếp tục xem công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng và bám sát Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ để triển khai nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình của từng địa phương; các đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC để thành phố nắm rõ và có hướng giải quyết hiệu quả.

Tin liên quan