Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam làm việc tại thành phố Tam Kỳ

Chiều ngày 27.10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Quảng Nam do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Tam Kỳ. Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC có các thành viên đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ. Đón tiếp Đoàn kiểm tra tại thành phố Tam Kỳ có ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn của thành phố.

Quang cảnh buổi kiểm tra

 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra toàn diện các nội dung về công tác cải cách hành chính. Qua kiểm tra cho thấy, UBND thành phố Tam Kỳ đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC trên địa bàn thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đội ngũ công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao.

9 tháng năm 2021, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận 31.011 hồ sơ, đã giải quyết 14.004 hồ sơ, đang giải quyết 17.007 hồ sơ. Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, phường đá tiếp nhận 25.860 hồ sơ, đã giải quyết 25.518 hồ sơ. Thành phố triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Hành chính công và 13 xã, phường. Để nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến, Tam Kỳ là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình “Công dân không viết” và thành lập Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công và triển khai đến các xã, phường, hiện đã nhận 110 hồ sơ. 

Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ được chú trọng. Từ đầu năm đến nay thành phố đã cử 78 cán bộ, công chức viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo quản lý. Xây dựng chính quyền điện tử được thành phố tập trung thực hiện với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay đã có 100% cơ quan đơn vị, địa phương đều đã được ấp tài khoản sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc Q-office; 100% cơ quan, đơn vị đã được cấp chứng thư số, hệ thống hội nghị trực tuyến được đầu tư đồng bộ, hiện đại kết nối 13 xã, phường; 100% CBCCVC từ thành phố đến xã, phường đều được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được, việc triển khai thực hiện các nội dung được kiểm tra tại UBND thành phố Tam Kỳ vẫn còn một số hạn chế như: Dịch vụ công trực tuyến tuy có nhiều hồ sơ nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra; một số hồ sơ TTHC giải quyết còn chậm thời hạn, nhất là trên lĩnh vực đất đai; thao tác trên phần mềm một cửa điện tử chưa hiệu quả.

 

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ các nội dung công tác CCHC đảm bảo hiệu quả và thực chất; tiếp tục phát huy mô hình “Công dân không viết” và đội Thanh niên xung kích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; quan tâm thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị./.

 

Tin liên quan