Thôn 5 (xã Tam Ngọc) phát động xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 30.10, Xã Tam Ngọc tổ chức lễ phát động xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2023 đối với thôn 5. Đây là thôn cuối cùng trong 5 thôn trên địa bàn phát động xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu.

Quang cảnh lễ phát động

Quang cảnh lễ phát động

Thôn 5 được sáp nhập từ thôn Đồng Nghệ và Phú Ninh trước đây. Thôn nằm phía Tây-Nam của xã có nhiều thuận lợi trong việc trong việc phát triển kinh tế vườn và giao thương với xã Tam Đại, huyện Phú Ninh và có hệ thống chính trị vững mạnh. Hiện nay, thôn 5 đã đạt 3/10 tiêu chí xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Tiêu chí số 7 (Môi trường), Tiêu chí số 8 (Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội) và Tiêu chí số 9 (Người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước hương ước của cộng đồng). Còn 7/10 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 (Giao thông), Tiêu chí số 2 (Điện), Tiêu chí số 3 (Vườn và nhà ở hộ gia đình), Tiêu chí 4 (Thu nhập), Tiêu chí số 5 (Hộ nghèo), Tiêu chí số 6 (Văn hóa, Giáo dục, Y tế), Tiêu chí số 10 (Về sản xuất kinh doanh). Để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng vào cuối năm 2023, toàn thôn cần nguồn lực trên 7,5 tỷ đồng trong đó người dân đóng vai trò chủ thể quan trọng cùng với hệ thống chính trị từ xã đến thôn tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Tại buổi lễ, Ban nhân thôn đã kêu gọi toàn thể nhân dân trong thôn đồng lòng, đoàn kết tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình. Một khi xây dựng thành công KDC nông thôn mới kiểu mẫu sẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống cho nhân dân nơi đây.

Tin liên quan