Chi hội CCB thôn Phú Thạnh triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 4.11, Chi Hội CCB thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công tác hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chi Hội CCB thôn Phú Thạnh đã bám sát các Nghị quyết, chỉ tiêu được giao và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Hội viên tham gia làm đường bê tông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương với hàng trăm ngày công; tham gia hiến trên 40m2 đất vườn, nhiều cây ăn quả và cây lâu năm các loại. Công tác xây dựng Chi hội trong sạch vững mạnh được chú trọng, hội viên luôn thể hiện vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên được Chi hội quan tâm, kịp thời thăm hỏi, động viên những trường hợp hội viên khó khăn. Hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ hàng đầu; quyết tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tin liên quan