Phường Tân Thạnh tập huấn về cải cách hành chính

UBND phường Tân Thạnh vừa tổ chức tập huấn một số nội dung về cải cách hành chính gồm giới thiệu về mô hình “Công dân không viết” và việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đoàn viên thanh niên của phường tham gia vào đội thanh niên xung kích hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính.


 

Quang cảnh tập huấn

Quang cảnh tập huấn

Mô hình “Công dân không viết” là một trong những giải pháp cụ thể của TP.Tam Kỳ được đưa vào thực hiện từ ngày 01/9/2021 nhằm nâng số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Chuyên viên của Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh đã giới thiệu về những tiện tích của mô hình; lợi ích khi nộp hồ sơ trực tuyến đồng thời hướng dẫn cụ thể các bước hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Từ đây giúp cán bộ nắm vững, thao tác nhanh nhạy hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 cho công dân và doanh nghiệp trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và phục vụ tốt hơn cho nhân dân.


 

Tin liên quan