Xã Tam Thăng bước đầu thực hiện thành công mô hình "công dân không viết"

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai mô hình "Công dân không viết" khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, UBND xã Tam Thăng đã xây dựng Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05/10/2021 và tổ chức thực hiện từ ngày 15/10/2021 trên lĩnh vực tư pháp và văn hóa.

Với sự hỗ trợ Tổ xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Thăng, qua hơn nữa tháng thực hiện, UBND xã Tam Thăng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên lĩnh vực tư pháp và văn hóa và đã tiếp nhận hơn 10 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bước đầu triển khai đã nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân, giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, hạn chế tiếp xúc trong tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp.
Theo kế hoạch của UBND xã Tam Thăng, sau 01 tháng triển khai, UBND xã Tam Thăng sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, sau đó sẽ triển khai nhân rộng với thủ tục hành chính khác để phục vụ người dân tốt nhất.

Tin liên quan