Tam Kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 11.11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ ông Nguyễn Hồng Lai chủ trì cuộc họp góp ý kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những chuyển biến tích cực, góp phần  làm đổi thay diện mạo thành phố và đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể với những mô hình tốt, việc làm hay trong xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển theo đúng định hướng, Tam Kỳ đặt sẽ mục tiêu đến năm 2025, có trên 92% hộ gia đình, trên 90% thôn, khối phố, trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 65% phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, hơn 60% tộc họ được công nhận là tộc họ văn hóa. Ngoài ra, hàng năm xây dựng ít nhất 1 mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cuộc họp cũng đã thảo luận những giải pháp, cách làm hiệu quả để đảm mục tiêu xây dựng các mặt đời sống văn hóa trở thành hiện thực.

Tin liên quan