Sơ kết thực hiện cuộc vận động 50

Chiều ngày 12.11, Ban CHQS thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và sơ kết thực hiện cuộc vận động 50 năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho quân nhân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong LLVT thành phố chặt chẽ, có nề nếp, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện cuộc vận động 50 với việc đẩy mạnh thực hiện năm “Mẫu mực về điều lệnh-chính quy”; Triển khai tổ chức thực hiện “Năm an toàn giao thông 2021” và “Xây dựng địa bàn an toàn giao thông” theo đúng hướng dẫn. Hằng tuần kết hợp định hướng tư tưởng và tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, an toàn giao thông để tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ của cơ quan và Ban CHQS các xã, phường, lực lượng chiến sĩ tham gia huấn luyện. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong LLVT thành phố, xem đây là một chỉ tiêu thi đua quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện nghiêm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Năm kỷ luật, kỷ cương”. Đơn vị  tập trung giới thiệu Luật và văn bản thi hành Luật; sinh hoạt rút kinh nghiệm công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội; sử dụng hiệu quả các clip kịch bản tình huống pháp luật trong thực hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng. Duy trì nền nếp 02 giờ giáo dục pháp luật hằng tuần, tạo sự thống nhất nhận thức về ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật, kỷ luật đối với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập các nội dung văn bản pháp luật thông qua tủ sách pháp luật, hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, hệ thống tuyên truyền nội bộ, xem bản tin pháp luật trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Thực hiện bảo đảm 4 mục tiêu của cuộc vận động 50: quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn; thực hành tiết kiệm.


 

Tin liên quan