Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII sẽ diễn ra giữa tháng 12

Chiều ngày 17.11, ông Trần Nam Hưng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp liên tịch đánh giá kỳ họp thứ 3 và kỳ họp đột xuất, đồng thời triển khai nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh làm việc

Quang cảnh làm việc

Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XII là kỳ họp chuyên đề, kỳ họp đã nghe UBND thành phố báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 2025; chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; xem xét giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; xem xét quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách thành phố, xã, phường để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021 – 2025; cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường Hòa Hương. Kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố khóa XII đã thông qua một số nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nội dung chương trình kỳ họp được chuyển tải đầy đủ, đảm bảo thời gian theo dự kiến chương trình đề ra. Vai trò điều hành của chủ tọa kỳ họp khoa học, linh hoạt, hợp lý, được các đại biểu thống nhất cao, hoàn thành chương trình kỳ họp đảm bảo thời gian đề ra. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 07 Nghị quyết. Tại kỳ họp đột xuất, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 về một số nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Kỳ họp thứ 4 sắp tới là kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố, dự kiến tổ chức vào khoảng thời gian trung tuần tháng 12. Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua các nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công và một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, ngân sách năm 2022; Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố năm 2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố năm 2022; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố năm 2022. Tại cuộc họp, UBND thành phố đã đề xuất một số nội dung ngoài quy định tại kỳ họp thường lệ, trình HĐND thành phố thông qua như Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án về phát triển giáo dục thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021- 2025. Lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố khóa XII.

Tin liên quan