An Sơn ra mắt mô hình “Công dân không viết” trong giải quyết thủ tục hành chính

Xuất phát từ thực trạng nhiều người dân khi thực hiện thủ tục hành chính còn e ngại việc viết các mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc phải viết đi viết lại nhiều lần khá phổ biến... Điều này làm cho người dân cảm thấy phiền hà, phức tạp khi thực hiện thủ tục hành chính, công chức phải hướng dẫn nhiều lần và tốn thời gian.

An Sơn ra mắt mô hình “Công dân không viết” trong giải quyết thủ tục hành chính

Từ ngày 17/11/2021 UBND phường An Sơn triển khai mô hình “Công dân không viết” khi thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Với mục đích giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra phiền hà, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền các cấp. Tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền và Nhân dân, nhằm hướng đến xây dựng "chính quyền phục vụ".

          Được biết không chỉ phường An Sơn mà còn có các địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai mô hình “Công dân không viết” khi thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân./.

Tin liên quan