Tam Kỳ tập trung phấn đấu chặng đua nước rút để hoàn thành kế hoạch năm 2021

Sáng ngày 29.11, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh chủ trì cuộc họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của thành phố tháng 11, 11 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong tháng 11, hoạt động kinh tế của thành phố dần phục hồi và thích nghi với trạng thái “bình thường mới”, sức mua của người dân trong tháng tăng lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 6,21% so với tháng trước; lũy kế ước đạt 11.878 tỷ đồng, tăng 3,8 % so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động dịch vụ còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19 trong khí đó hoạt động công nghiệp phát triển khá. Trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản: Tổng sản lượng lương thực đạt 13.637,4 tấn, tăng 3,1% so với năm 2020 (tăng 408 tấn). Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt 450 tấn, lũy kế 11 tháng đạt 6.240 tấn, tăng, tăng 273 tấn so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu - chi ngân sách, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn ước thực hiện đến tháng 11 đạt 1.454,645 tỷ đồng, đạt 83,51% dự toán tỉnh và 78,64% dự toán HĐND thành phố. Nguồn thu do thành phố quản lý: 494,946 tỷ đồng, đạt 72,89% chỉ tiêu HĐND thành phố giao.  Tổng chi ngân sách ước thực hiện đến tháng 11 là 1.167,79 tỷ đồng, đạt 89,65% so với dự toán HĐND thành phố. Giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 10 tháng đạt 307,388/530,0 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch vốn đầu tư.

Trên lĩnh vực CCHC, từ đầu năm đến nay số lượt công dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ là 80.500 lượt. Tổng hồ sơ tiếp nhận là 80.385 hồ sơ, tổng hồ sơ giải quyết là 38.878 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết trễ hẹn là 286 hồ sơ, tỷ lệ 0,74. Số hồ sơ trễ hẹn chưa trả kết quả: 142 hồ sơ.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp là từ ngày 18/11/2021 đến ngày 28.11 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 86 ca F0, trong đó tại trường THCS đã có 02 F0. Thành phố đã triển khai xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em, học sinh bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Vận hành 07 khu cách ly tập trung. Toàn thành phố đã tiêm vác xin phòng Covid 19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên ( tính luôn số người do CDC tiêm cho CB, NLĐ, công nhân KCN Tam Thăng)  đạt 86%; tiêm mũi 2 đạt 47,2%.

 Nhìn chung, trong 11 tháng qua, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP của thành phố đạt được những kết quả tốt. Hoàn thành tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực trong phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch, vừa tập trung sản xuất kinh doanh. Công tác hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm kịp thời; an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư, kiến nghị phản ánh của nhân dân. Triển khai tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị loại I và thông báo kết luận số 98-TB/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thu ngân sách và hoạt động ngành thương mại dịch vụ đạt thấp và khả năng 2021 không đạt kế hoạch. Một số nội dung về xây dựng nông thôn mới triển khai chậm, chất lượng chưa cao và không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác BTGPMB và đầu tư xây dựng có chuyển biến lớn trong những tháng cuối năm nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, giải ngân thấp. Hồ sơ giải quyết tại Trung tâm hành chính công trễ hẹn chưa trả kết quả vẫn còn nhiều.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, cần tập trung quyết liệt trong công tác thu ngân sách; Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp tục ứng phó với thiên tai, bão lụt và dịch bệnh trong dịp cuối năm. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Nhất là chống dịch trong khu công nghiệp và trường học. Quan tâm tháo gỡ vướng mắc các dự án để đẩy nhanh tiến độ. Ngành văn hóa cần chú trọng xây dựng lại hình ảnh văn hoá con người Tam Kỳ, gắn với giá trị cốt lõi về ý thức trách nhiệm, huy động và phát huy sức mạnh nội sinh, nối kết cộng đồng trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh. Quan tâm công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính và tập trung lo Tết cho nhân dân. Đồng thời toàn thành phố tập trung phấn đấu chặng đua nước rút để hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Tin liên quan