Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ

Ngày 29/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành công điện 158 yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 319/BCHPCTT&TKCN ngày 26/11/2021 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, tập trung vào một số nội dung sau: 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức công tác tuyền thông, thông tin kịp thời đến Nhân dân biết về tình hình mưa lũ, công tác vận hành, điều tiết các hồ thủy điện để chủ động các biện pháp ứng phó; tiếp tục triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các công trình, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động rà soát, huy động lực lượng, kiên quyết tổ chức sơ tán các hộ dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép, chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương. Chủ động bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài. 

Đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu,... cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn. 

Rà soát, tăng cường bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; kiên quyết nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất. Khai thông cống rãnh, dòng chảy để giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ;

Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt; 

Kiên quyết nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa;

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra;

Tiếp tục thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, trên biển, các hồ chứa nước, chủ các phương tiện vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện. 

Kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để theo dõi, tham mưu chỉ đạo ứng phó. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường; Tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết về thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Sở Giao thông vận tải phối hợp triển khai lực lượng tại các tuyến giao thông huyết mạch để hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến các phương tiện giao thông cơ giới đi lại an toàn. Phối hợp với các địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ Nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả; chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ, đảm bảo an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu để ưng phó khi có tình huống xảy ra. 

Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình diễn biến của mưa lũ.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để các cơ quan có liên quan và người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về diễn biến mưa lũ, công tác vận hành, điều tiết các hồ thủy điện và công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để Nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình biết thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình; trường hợp không đảm bảo an toàn phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Đặc biệt, chủ đập thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4 tăng cường công tác theo dõi diễn biến lũ về hồ, tổ chức vận hành, điều tiết giảm lũ cho hạ du và chuyển chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

Tin liên quan