TP.Tam Kỳ tiếp và làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

Sáng ngày 3/12, UBND TP.Tam Kỳ có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc báo cáo Kế hoạch điều tra và các đề nghị hợp tác liên quan tại UBND TP.Tam Kỳ và 2 bên cùng nhau thảo luận về các vấn đề có liên quan. 

Thông qua buổi làm việc lần này, nhằm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về thực hiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) theo biên bản ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Nam và KOICA, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Văn kiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ). 

Kịp thời cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan của thành phố Tam Kỳ phục vụ cho việc thực hiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ). 

Tin liên quan