Nông dân Tân Thạnh ra quân nạo vét kênh mương

Để chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông xuân 2021-2022, ngày 4.12, cán bộ, hội viên nông dân phường Tân Thạnh đã ra quân nạo vét trên 200m tuyến kênh N6-20/3 đoạn qua miếu Đá Trắng (thuộc khối phố Trường Đồng).

Hội viên nông dân nạo xét tuyến kênh

Hội viên nông dân nạo xét tuyến kênh

Cán bộ, hội viên nông dân phường đã nạo vét bùn, phát quang cỏ, dọn bờ để khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho cánh đồng Trường Đồng và Đoan Trai trong vụ sản xuất Đông Xuân này.

Dự kiến vụ mùa năm nay, phường Tân Thạnh sản xuất 65ha lúa theo kế hoạch ở hai khối phố Trường Đồng và Đoan Trai. Diện tích giảm so với vụ mùa năm trước 32 ha do tại Trường Đồng thực hiện dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, nhiều diện tích sản xuất tại đây nằm trong diện giải tỏa, đền bù.

Tin liên quan