Kiểm tra ATTP Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 trên địa bàn Tam Kỳ

Sáng ngày 7.1, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân 2022 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Đoàn kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh

Đoàn kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân 2022, Ban Chỉ đạo và Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP thành phố đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện theo nhiệm vụ của từng ngành và phân công phụ trách từng xã, phường để theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả. Hiện nay, Ban Chỉ đạo ATTP các xã, phường đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đến người dân và các cơ sở kinh doanh tại địa phương. Hiện nay, UBND thành phố đã thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP đối với các ngành liên quan để thuận tiện cho công tác kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để thống nhất một số nội dung trong quá trình kiểm tra, sau đó tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở. Đoàn sẽ kiểm tra trên địa bàn thành phố Tam Kỳ trong 2 ngày 7.1 – 8.1.

Tin liên quan