Hội nghị tổng kết phong trào nông dân năm 2021

Chiều ngày 6.1, Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã phối hợp tổ chức 254 buổi tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội cho gần 10.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; trong đó tập trung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh, thành phố nửa nhiệm kỳ, Nghị quyết lần thứ 3 BCHTW Hội khóa VII và các Nghị quyết khác có liên quan. Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ đã kết nạp được 152 hội viên mới, đạt 150% chỉ tiêu. Năm 2021, thành phố Tam Kỳ đã có 5.810 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và tạm xét đạt 2615 hộ. Số lượng hộ được bình xét đạt ở cấp xã, phường 1785 hộ, 692 hộ cấp thành phố, 130 hộ đạt cấp tỉnh, 8 hộ đạt cấp TW. Các cấp Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ đã vận động tương trợ giúp đỡ nhau với 120 ngày công, đã vận động số tiền 170  triệu để hỗ trợ sữa chữa 04 nhà cho hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; vận động 72 triệu  để trao tiền mặt, con vật nuôi, phương tiện sinh kế đến 37 hộ nông dân nghèo, cận nghèo neo đơn . Thành Hội và xã, phường trao 32 suất quà cho con em nông dân vượt khó học tập; vận động mạnh thường quân trao trị giá 44,5 triệu đồng thực hiện chương trình Tết yêu thương; cơ sở vận động 65 triệu để hỗ trợ nông dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, thảo luận đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong năm 2021 để thực hiện hoàn thành mục tiêu năm 2022.

Dịp này, 21 tập thể và 29 cá nhân đã được Hội Nông dân thành phố tuyên dương khen thưởng; UBND thành phố khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân; 1 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh.

Tin liên quan