Tổng kết hoạt động Hội Nạn nhân CĐCD/Dioxin năm 2021

Chiều ngày 10.1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân

Tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân

Trong năm 2021, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố Tam Kỳ đã đạt kết quả khá toàn diện  trên tất cả lĩnh vực, trong đó nổi bật là thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Vận động xây dựng quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” với số tiền trên 455 triệu đồng với 398 lượt cá nhân, tập thể ủng hộ. Tổ chức thăm hỏi hội viên đau ốm, viếng hương tử tuất 797 trường hợp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Thành hội phối hợp với Tỉnh hội và Hội Tàn tật hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 20 nhà vệ sinh và các công trình khác cho 20 hộ có người bị khuyết tật. Trong năm 2021, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, số người được hưởng chế độ da cam đến nay là 723 người. Hội nghị đã triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó chú trọng công tác vận động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm thường xuyên, tạo điều kiện cho nạn nhân chất độc da cam vay không lãi suất, giúp nạn nhân sửa chữa nhà ở, giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với cộng đồng. Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố Tam Kỳ đã được UBMTTQVN tỉnh tuyên dương khen thưởng; 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng trong thực hiện công tác hội năm 2021; Thành hội khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân.

Tin liên quan