Tam Kỳ triển khai công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2022

Năm 2022, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của thành phố Tam Kỳ phấn đấu tạo việc làm tăng thêm có 1.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ giúp hỗ nghèo, cận nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo và giảm 13 hộ cận nghèo; duy trì 13/13 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ; 100% địa phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện và tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng; hỗ trợ xây dựng chòi/ phòng tránh bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Năm 2022, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của thành phố Tam Kỳ phấn đấu tạo việc làm tăng thêm có 1.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ giúp hỗ nghèo, cận nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo và giảm 13 hộ cận nghèo; duy trì 13/13 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ; 100% địa phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện và tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng; hỗ trợ xây dựng chòi/ phòng tránh bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc

Đó là những kết quả chủ yếu được nêu ra tại hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022 do UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức vào chiều ngày 5.1. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai tham dự và chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, Phòng LĐTB&XH thành phố cũng đã triển khai Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn và yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo cận nghèo, hộ khó khăn vui Tết đón xuân đủ đầy, an vui.

          Hội nghị cũng đã nhìn lại những kết quả tiêu biểu trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 như làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo; đến cuối năm có 1.199 lao động có việc làm tăng thêm, đạt 119,9% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%(226 hộ), hộ cận nghèo giảm còn 0,59% (196 hộ) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 390 triệu đồng. Năm 2021 cũng đã thực hiện hỗ trợ 164 nhà ở cho người có công cách mạng (trong đó xây mới 20 nhà, sửa chữa 144 nhà); đến nay, đã có 152 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Thực hiện đảm bảo việc hỗ trợ hộ dân, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Với những kết quả đạt được, phòng LĐTB&XH thành phố đứng trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu thi đua cụm 9 huyện, thị, thành đồng bằng của tỉnh. Dịp này, UBND thành phố cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành trong năm 2021.

Tin liên quan