Phường Trường Xuân tổng kết phong trào thi đua 2021

Chiều ngày 21.1 UBND Phường Trường Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc

Trong năm qua, phường Trường Xuân có nhiều đổi mới, phát triển và lan toả các phong trào thi đua đến các tầng lớp nhân dân. Một số quỹ vận động toàn phường vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng được địa phương chú trọng với sản lượng lương thực đạt 801 tấn và nhiều mô hình nông nghiệp đô thị được duy trì phát triển. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực y tế, địa phương đã phát huy tốt vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch, có 07 cá nhân và 03 tập thể được UBND thành phố trao tặng giấy khen trong công tác phòng chống dịch. Phong trào thi đua có nhiều chuyển biến và hoạt động sôi nổi, thiết thực trong các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”, “Vì người nghèo”, “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”...

Trong hội nghị, UBND phường đã khen thưởng 27 cá nhân và 23 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan