Tam Kỳ chuyển đổi số

Là thành phố tỉnh lỵ Quảng Nam, Tam Kỳ xác định phải đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Từ năm 2016, Tam Kỳ đã đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/4/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025. Và mới đây nhất Tam Kỳ đã ban hành Đề án “Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho thấy quyết tâm của thành phố để hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và thúc đẩy phát triển toàn diện.

Hội nghị truyền hình trực tuyến đến tận 13 xã phường

Hội nghị truyền hình trực tuyến đến tận 13 xã phường

 Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Để tạo nền tảng thực hiện chuyển đổi số, thành phố Tam Kỳ triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số thành phố Tam Kỳ. Trong đó, UBND thành phố đã quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số thành phố. Đến nay, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng khắp, sẵn sàng đáp ứng cho quá trình chuyển đổi số của thành phố. Việc đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị CNTT cũng được quan tâm, 100% CBCCVC được trang bị máy vi tính và các thiết bị phụ trợ đảm bảo điều kiện làm việc trên môi trường mạng. Trong chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số, ngoài việc triển khai sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung của tỉnh thì một số ngành của thành phố cũng đã hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước. 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến xã, phường đã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ để thực hiện trao đổi công tác; các bộ phận thực hiện ký số văn bản đi, tiếp nhận, xử lý văn bản đi đến theo đúng quy trình của phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-office).

Nguồn nhân lực để phục vụ công nghệ thông tin của thành phố cơ bản đảm bảo với 3 thạc sỹ, 13 kỹ sư, 7cử nhân. UBND thành phố thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT cho các bộ lãnh đạo, công chức, viên chức toàn thành phố.

sequence 02 still003
Đội thanh niên xung kích hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phát triển các mô hình phục vụ chuyển đổi số

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản là điều kiện để Tam Kỳ triển khai những mô hình chuyển đổi số đầu tiên.

Mô hình “Phòng họp không giấy”. Việc tổ chức các cuộc họp trước đây phải cần công đoạn photo tài liệu mất thời gian, tốn giấy, tài liệu cồng kềnh. Tuy nhiên, khi triển khai mô hình phòng họp không giấy các văn kiện tài liệu, chương trình, danh sách đại biểu, các tài liệu liên quan... đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố nên đã tiết kiệm chi phí in ấn, rút ngắn thời gian công tác chuẩn bị. Từ năm 2020, thành phố Tam Kỳ đã triển khai mô hình này tại các cuộc họp của Thành ủy, UBND. Và tại Kỳ họp lần thứ 3, lần đầu tiên HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII tổ chức kỳ họp không giấy... các phòng, ban, đơn vị, địa phương đều có thể tải và nghiên cứu tài kiệu trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến. Hệ thống này đã được UBND thành phố được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bao gồm 01 thiết bị quản lý đa điểm cho phép kết nối với nhiều điểm cầu; các thiết bị đầu cuối và các thiết bị phụ trợ được đầu tư, kết nối đến 13 xã, phường và Thành ủy, Ủy ban mặt trận thành phố. Ngoài ra, Ngành giáo dục cũng đã triển khai thực hiện Hội nghị trực tuyến kết nối đến các trường học trên địa bàn thành phố. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giúp giảm được thời gian và chi phí đi lại; mở rộng thành phần tham dự cuộc họp. Đây cũng là điểm đột phá mà thành phố Tam Kỳ đang tập trung thực hiện nhằm hướng đến một nền hành chính công hiện đại hơn, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng, thành phần họp trực tiếp phải hạn chế. Trong năm 2021, UBND thành phố đã tổ chức 197 cuộc họp thông qua Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Năm 2021, thành phố cũng đã triển khai thí điểm Hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT ở 10 xã phường. Hệ thống này giúp đài truyền thanh cơ sở tiết kiệm thời gian và nhân lực vận hành, cán bộ truyền thanh cơ sở chỉ cần có máy vi tính hoặc điện thoại thông minh là có thể vận hành, kiểm tra được hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Mô hình Công dân không viết. Đây là mô hình nhằm thay đổi thói quen cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính từ hình thức nộp trực tiếp sang hình thức nộp trực tuyến. UBND thành phố Tam Kỳ đã triển khai mô hình này tại Trung tâm hành chính công thành phố và tất cả các xã, phường. Theo đó, Tổ thanh niên xung kích tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4. Đến nay, người dân, tổ chức bước đầu có sự thay đổi trong nhận thức, thói quen và niềm tin vào quy trình nộp và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần hình thành công dân số, xã hội số, chính quyền số trong chuyển đổi số thành phố.

Phát triển thương mại điện tử. Nhằm giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ hưởng lợi nhiều nhất từ chuyển đổi số, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan, các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền phát triển thương mại điện tử vào hội nghị, hội thảo, tọa đàm để các sản phẩm thương mại của hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được bán trên các sàn thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, UBND thành phố chủ động hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn trong nước (sendo, postmart…) để các sản phẩm thương mại của Tam Kỳ có cơ hội tiếp cận với lượng khách hàng lớn nhất, thu lợi nhuận nhiều nhất. Đến nay, đã có 12 sản phẩm OCOP của địa phương được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử của Postmart, Sendo, Shopee, Tiki, Lazada như: Dầu phộng Bảo Tâm, Bánh dừa nướng Bảo Linh, Nấm Linh chi, Nấm bào ngư sấy khô,…Hầu hết các siêu thị lớn nhỏ, trung tâm mua sắm, cửa hàng mua bán trên địa bàn thành phố đều thực hiện lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông đều chấp nhận thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ của các cá nhân, hộ gia đình thông qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ban hành Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh

Tại kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân khóa XII, diễn ra ngày 17.12.2021, HĐND thành phố thống nhất thông qua Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thành phố Tam Kỳ là địa phương trong tốp đầu của tỉnh cơ bản thực hiện thành công về chuyển đổi số gắn với mô hình đô thị thông minh. Và đến năm 2030 Tam Kỳ là địa phương đầu tiên triển khai thành công chương trình chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện, gắn với nền tảng mô hình đô thị thông minh. Mục đích cuối cùng của đề án là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng góp phần hình thành đô thị loại I của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đề án cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Trước tiên là tập trung xây dựng chính quyền số; tiếp đến chuyển đổi số trên lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo, Y tế, Du lịch, Nông nghiệp, Tài nguyên &Môi trường, Chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch, xây dựng gắn với xây dựng đô thị thông minh, Văn hóa - Thông tin - Truyền thông,  Lao động - Thương binh và Xã hội. Và không đợi đến khi Đề án ban hành mà Tam Kỳ đã triển khai nhiều phần việc thực hiện chuyển đổi số đối với những lĩnh vực này. Trong đó Phòng Quản lý đô thị đang triển khai Phần mềm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (GIS), Phần mềm dự toán phục vụ công tác thẩm định dự án xây dựng, Phần mềm cấp phép xây dựng; Phòng Nội vụ thực hiện Phần mềm Quản lý tài sản, Quản lý tiền lương, Quản lý nhân sự, Quản lý dự toán, Bảo hiểm xã hội, Thuế; Phòng Tài chính – Kế hoạch với Phần mềm TABMIS, phần mềm Quản lý ngân sách; Phòng Kinh tế triển khai Phần mềm báo cáo Hợp tác xã, phần mềm báo cáo sản phẩm Ocop; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Phần mềm cập nhật thông tin Cung lao động, Quản lý hộ nghèo, Quản lý thông tin Trẻ em tại cơ sở, Quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, Quản lý chi trả đối tượng Bảo trợ xã hội; Phòng Giáo dục-Đào tạo triển khai Hệ thống trao đổi nội bộ của phòng (qoffice.tamky.edu.vn) và phần mềm thiết kế Elearning. Đặc biệt, ngay đầu năm 2022, UBND thành phố Tam Kỳ đã giới thiệu triển khai thử nghiệm ứng dụng App “Smart Tam Kỳ”: xây dựng nền tảng Chính quyền số phục vụ phát triển ứng dụng cung cấp các dịch vụ Chính quyền số, kết nối với các ứng dụng dùng chung của tỉnh và hệ thống đô thị thông minh của thành phố.

“Năm 2022 với thông điệp Xây dựng nền hành chính phục vụ: lấy hiệu quả công việc để đánh giá năng lực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, UBND thành phố sẽ thực hiện quyết liệt việc Chuyển đổi số, gắn với xây dựng đô thị thông minh và cải cách hành chính. Một số vấn đề phải thực hiện ngay là giảm hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân. Tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4”, ông Bùi Ngọc Ảnh-Chủ tịch UBND thành phố đã khẳng định ngay tại lễ chào cờ đầu năm để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thành phố nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Đề án Chuyển đổi số đã đề ra.

Tin liên quan