Khảo sát các mô hình liên quan đến Đề án kinh tế nông nghiệp

Sáng ngày 15.2, ông Lê Hoài Ngọc, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố Tam Kỳ cùng các thành viên trong Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế một số địa điểm liên quan đến Đề án Kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ.

Đoàn kháo sát tại HTX Nấm Đông trùng hạ thảo (xã Tam Phú)

Đoàn kháo sát tại HTX Nấm Đông trùng hạ thảo (xã Tam Phú)

Cụ thể, Đoàn đã khảo sát các vùng rau tại phường Trường Xuân, các mô hình kinh tế vườn tại Tam Ngọc, khảo sát cánh đồng lúa mẫu Thái Nam (xã Tam Thăng), kinh tế vườn phường An Phú, mô hình chuyển đổi cây trồng cạn xã Tam Phú. Qua khảo sát, Đoàn giám sát đánh giá cao hiệu quả kinh tế từ những mô hình này, ghi nhận những khó khăn còn tồn tại. Qua đây sẽ làm cơ sở để Đoàn giám sát nắm thông tin, đánh giá và thẩm tra các nội dung báo cáo Đề án Kinh tế nông nghiệp thành phố sẽ được trình tại kỳ họp đột xuất HĐND thành phố khóa XII diễn ra vào tháng 3.2022.

Tin liên quan