Quyết liệt trong công tác chuyển đổi số

Sáng ngày 17.2, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chủ trì buổi làm việc với các phòng ban, đơn vị và 13 xã, phường của thành phố về công tác triển khai chuyển đổi số.

Quang cảnh làm việc

Quang cảnh làm việc

Theo báo cáo, đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đều đã được cấp tài khoản để sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-office) của tỉnh để giao nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương đến thành phố, đến tỉnh, với tổng cộng hơn 50 tài khoản cơ quan, đơn vị và trên 600 tài khoản cá nhân. 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến xã, phường đều được cấp tài khoản email công vụ; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đã được cấp chứng thư số cho tổ chức và cá nhân lãnh đạo. Dịch vụ công trực tuyến đã được UBND thành phố triển khai đồng bộ tại Trung tâm Hành chính công thành phố và 13 xã, phường; các thủ tục hành chính cơ bản được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của thành phố (tamky.quangnam.gov.vn), các trang thông tin điện tử của địa phương, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp trên toàn thành phố. Thành phố tập trung nâng cấp hạ tầng CNTT, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử từ thành phố đến xã/phường và hình thành nền tảng đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung xây dựng và hoàn thiện một số cơ sở dữ liệu, ứng dụng thiết yếu, các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh cung cấp lên môi trường số để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo thành phố và nhu cầu khai thác, sử dụng của người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã nghe đại diện các ngành Nội vụ, Văn hóa, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Tư pháp và các địa phương báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và những bất cập, khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị, đề nghị toàn thành phố quyết liệt, nghiêm túc thực hiện chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 và trong thời gian tới; từng đơn vị đề xuất các phần việc chuyển đổi số của mình để phòng VHTT thành phố tổng hợp, làm việc với FPT để sớm ra mắt Trung tâm IOC của Tam Kỳ, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân dân khai thác dữ liệu và giải quyết công việc. Bên cạnh đó, tăng cường các dịch vụ công mức độ 3, 4; các địa phương, đơn vị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số; tổ chức tập huấn những vấn đề cần thiết trong chuyển đổi số.

Tin liên quan