Tập huấn xử lý vi phạm hành chính và quy định bồi thường giải phóng mặt bằng

Sáng ngày 18.2, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính và quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hồng Lai dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại đây, các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai; được triển khai những nội dung của Nghị định số 118 ngày 23.12.2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận về các giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Qua đây nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp xử lý và tham mưu xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan