Các phòng ban, đơn vị, địa phương nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 28.2, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh đã chủ trì cuộc họp với các phòng, ban, ngành thành phố để đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, QPAN 2 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong đó nhấn mạnh, các phòng, ban, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố nêu cao quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Theo đó, toàn thành phố tập trung thực hiện đạt kết quả công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng – tái định cư các dự án các dự án và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch không được chủ quan lơ là, chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm, số ca bệnh Covid 19 của thành phố tăng cao trên 4.000 ca. Do đó các ngành địa phương và người dân nghiêm túc chấp hành quy định, hướng dẫn của cấp trên, tuân thủ 5K và đeo khẩu trang nơi công cộng. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, thực hiện quản lý chi đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Theo dõi tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022 và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư và giải ngân đầu tư công. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất. Tháng 3 diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng trên lĩnh vực văn hóa do đó các phòng, ban liên quan lưu ý làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quan tâm công tác diễn tập phòng thủ …

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các phòng, ban ngành trong thực hiệu nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN tháng 2; hoạt động vui Xuân đón Tết Nhâm Dần 2022 đã diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm và công tác trang trí đẹp; công tác phòng chống dịch được quan tâm, các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ. Cụ thể công nghiệp phát triển khá; vụ Đông xuân gieo sạ được 1.195 ha lúa, 569 ha hoa màu và các loại cây trồng khác; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn 2 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 309 tỷ đồng trong đó thu ngân sách do thành phố quản lý đạt gần 89 tỷ đồng; chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự được thực hiện đảm bảo…Trên cơ sở những kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm đã nêu ra, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu các phòng ban ngành, đơn vị nêu cao quyết tâm hực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN tháng 3/2022.

Tin liên quan