Ra nghị quyết lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và xã, phường

Chiều ngày 14.3, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2022 và Nghị quyết về xây dựng lực lượng DQTV thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, Ban thường vụ Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ các địa phương (Tân Thạnh, An Sơn và Phước Hòa) nhằm nâng cao nhận thức, khả năng tác chiến khu vực phòng thủ cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT thành phố về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo về Tổ quốc. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, Ban bảo đảm, khung tập, tổ chức quán triệt tốt mục đích, yêu cầu và ý nghĩa nhiệm vụ diễn tập cho cấp ủy đảng, các ban ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác động viên đăng ký, phúc tra quân nhân dự bị đưa vào biên chế đúng quy định, xây dựng kế hoạch động viên và thực hành động viên phương tiện kỹ thuật đạt 100%, QNDB đạt 100% quân số; quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, vật liệu nổ đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện…Đối với Nghị quyết về xây dựng lực lượng DQTV thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo, thành phố tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có số lượng hợp lý, lấy chất lượng làm chính; giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường có cấp ủy, giữ vững tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 27,32%; 100% Ban CHQS cấp xã có nhà làm việc kiên cố, chính quy; xây dựng Ban CHQS phường Tân Thạnh thành đơn vị kiểu mẫu trọng điểm về quốc phòng, an ninh để nhân rộng trong toàn thành phố; hằng năm 100% cơ sở DQTV, 95% trở lên cán bộ, chiến sĩ DQTV được huấn luyện theo phân cấp, 100% các đầu mối đơn vị DQTV tham gia đầy đủ hội thi, hội thao, trực báo theo đúng quy định…

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn tập không còn nhiều, toàn thành phố phải khẩn trương công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các đợt diễn tập vừa qua, tổ chức tập huấn công tác diễn tập cho 3 địa phương mang lại hiệu quả, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đơn vị trong công tác diễn tập, đảm bảo kinh phí và chuẩn bị tốt mọi điều kiện cơ sở vật chất cho diễn tập. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và thống nhất cao các nội dung đề ra trong dự thảo Nghị quyết về xây dựng lực lượng DQTV thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo đồng thời bổ sung, hoàn chỉnh một số chỉ tiêu để Nghị quyết sớm triển khai trong thời gian tới.

Tin liên quan