Chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ toàn diện, mạnh mẽ, thiết thực

Thành phố Tam Kỳ xác định mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 là tập trung phát triển mạnh mẽ hạ tầng số trong cơ quan nhà nước và xã hội để làm nền tảng thúc đẩy phát triển chuyển đổi số; Hoàn thiện, đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu theo hướng giám sát, điều hành thông minh; Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ người dân có điện thoại thông minh sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến, mua bán trực tuyến, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến,…

 

Ngay từ Quý I/2022, thành phố đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trên địa bàn như Viettel, VNPT,.. để hỗ trợ thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách tiếp cận, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết “năm 2021, thành phố Tam Kỳ đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện cần để chuyển đổi số như kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố trong đó chỉ duy nhất một lựa chọn, phải là người đứng đầu đơn vị, chỉ có người đứng đầu mới dám thay đổi, quyết tâm thay đổi hoàn toàn trong môi trường số; tập trung đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho toàn thể CBCCVC thành phố. Trong năm 2022, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, lấy người dân làm trọng tâm, phải có công dân số, xã hội số, kinh tế số và chính quyền số để phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ năm 2022, UBND thành phố tập trung triển khai đảm bảo hạ tầng số để người dân tiếp cận, hưởng lợi từ chuyển đổi số. Theo đó, 85/85 nhà văn hóa thôn, khối phố và một số điểm công cộng như chợ, công viên đã trang bị Wifi để phục vụ người dân sử dụng Internet miễn phí, cũng như để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa gắn với phát triển xã, phường thông minh. Bên cạnh đó,  85/85 thôn, khối phố trên địa bàn thành phố đã thành lập Tổ công nghệ cộng đồng thôn, khối phố để đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị cung cấp ví điện tử, tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền sử dụng ví điện tử, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh cho các nhu cầu khác như nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử….

Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ năm 2022 đã rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chuyển đổi số. CBCCVC thành phố Tam Kỳ phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) trong năm 2022. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân, doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để người dân hưởng lợi nhiều nhất từ chuyển đổi số.

Tin liên quan